Bienvenida

TÍTERES CASCANUECES


Lázaro Duyos Jordán é titiriteiro desde 1983. Foi actor e animador de figuras para os grupos Rabidranath Tagore (1983-1987) e o Teatro Guiñol Nacional de Cuba (1987- 1997). No ano 1995 crea TITERES CASCANUECES, unión de  profesionais e alumn@s do Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, Cuba.

O repertorio da compañía contén obras para todos os públicos, tratadas con diferentes técnicas de manipulación (luvas, marotes, esperpentos, mimados, peleles, marionetas, bocóns, luvas chinesas, varillas..). TITERES CASCANUECES presentou os seus espectáculos en Italia, Perú, Venezuela, Arxentina, España, Ecuador, Portugal y México

Desde 1997 a compañía permanece en Santiago de Compostela coa colaboración de numeros@s profesionais tanto na produción, distribución e tradución dos seus espectáculos.

 
Lázaro Duyos Jordán es titiritero desde 1983. Fué actor y animador de figuras para los grupos Rabidranath Tagore (1983-1987) y el Teatro Guiñol Nacional de Cuba (1987- 1997). En el año 1995 crea TITERES CASCANUECES, union de  profesionales y alumn@s del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, Cuba.

El repertorio de la compañía contiene obras para todos los públicos, tratadas con diferentes técnicas de manipulación (guante, marotes, esperpentos, mimados, peleles, marionetas, bocones, guantes chinos, varillas..). TITERES CASCANUECES ha presentado sus espectáculos en Italia, Perú, Venezuela, Argentina, España, Ecuador, Portugal y México 

Desde 1997 la compañía permanece en Santiago de Compostela con la colaboración de numeros@s profesionales tanto en la producción, distribución y traducción de sus espectáculos.