Bienvenida

O DRAGÓN SUSÚ.


Galego.
Susú é un dragon algo despistado. Cando ten que botar lume sáenlle gargalladas e cando ten que voar, moitas veces aterra onde non debe, no pastel de aniversario do seu pai, por exemplo. Todos na súa familia din que iso lle pasa por ter unha soa cabeza e non paran de burlarse del e de facerlle nós na cola. Por iso Susú decidiu marchar da súa cova. Quere aprender un oficio, vivir aventuras e coñecer mundo. Así que unha mañá pletórico de alegría parte rumbo ao sur. Pero a súa alegría remata cando tropeza co bufón do Rei, ao que botaron da corte tamén por pouca cabeza. Os dous vivirán innumerables aventuras, algunhas cómicas e outras non tanto que os converterán a un en Rei e ao outro en Cabaleiro. Ahh! Pero para saber quen será quen, teredes que ver a obra. Agardo por vós.

Susú es un dragon algo despistado. Cuando tiene que echar fuego le salen carcajadas y cuando tiene que volar, muchas veces aterriza donde no debe, el pastel de cumpleaños de su padre, por ejemplo.
Todos en su familia dicen que eso le pasa por tener una sola cabeza y no paran de burlarse de él y de hacerle nudos en la cola.
Por eso Susú ha decidido marcharse de su cueva. Quiere aprender un oficio, vivir aventuras y conocer mundo. Así que una mañana pletórico de alegría parte rumbo al sur.
Pero su alegría termina cuando tropieza  con el bufón del Rey, al que han echado de la corte también por poca cabeza.
Los dos vivirán innumerables aventuras, algunas cómicas y otras no tanto que los convertirán a uno en Rey y al otro en Caballero.
Ahh!
Pero para saber quién será quién, tendreis que ver la obra.
Les espero.